Lokalbesiktning

Lokalbesiktning, avflyttningsbesiktning eller renoveringsbesiktning.

Välkommen att kontakta på 0731007723 eller info@abcfastighet.se För er som vill ha expertis, noggrannhet och erfarenhet!

Lokalbesiktning vid in- eller avflyttning. Vid misstänkta skador för bedömning av omfattning, skadeorsak och vem som är vållande. Protokoll för försäkringsbolag med skadebeskrivning, åtgärdsförslag och bilder fås senast nästa arbetsdag. Underhållsbesiktning av erfaren besiktningsman. Tid för lokalbesiktning, avflyttningsbesiktning eller renoveringsbesiktning finns inom en vecka.

Besiktning av hyresgästs pågående renovering av våtrum:

  1. Rörläggningsbesiktning under hyresgästs renovering innan denna gjuts igen eller byggs för.
  2. Tätskiktsbesiktning i våtrum under hyresgästs renovering innan ytskikt monteras.
  3. Slutbesiktning av renovering i lokal.
Vattenskada upptäcktes vid avflyttningsbesiktning i lokal
  • Bedömd tidsåtgång eller fast pris kan fås per telefon eller e-post
  • Debitering sker för förberedelse, restid, besiktning, muntlig sammanfattning på plats och besiktningsprotokoll senast nästa arbetsdag. Tidsberäkning sker med avrundning uppåt till närmaste halvtimme. Debitering är 1141 kr per timme exkl. moms
  • För resa med bil utanför Stockholms innerstad och Solna tillkommer ersättning för biltullar och parkering till självkostnad exkl. moms och bilersättning om 47 kr/mil exkl. moms