Kvalifikationer

Henrik Albrecht
  • Godkänd av SBR och Länsförsäkringar att genomföra kontroll av riskkonstruktioner och utföra fuktmätningar
  • Listad som besiktningsman hos Byggkeramikrådet
  • Av Säker Vatten utbildad besiktningsman med fördjupade kunskaper
  • Verksam i fastighetsbranschen sedan mitten av 90-talet bl.a. som Teknisk förvaltare hos Riksbyggen Bostadsrätt under åtta år
  • Ett flertal fortbildningskurser inom fukt, byggskador, branschregler för våtrum, VVS, kök, tak och fasader. Kursen Fukt i byggnader på KTH 2012
  • Heltidsstudier i fastighetsjuridik, byggteknik och fastighetsekonomi, KTH 2003-2004
  • Civilingenjör från KTH (Maskin) 1981 och Byggingenjör SBR
  • Innehar ansvarsförsäkring utfärdad av If
  • Excellent proficiency in English
  • Kopia på Skatteverkets registerutdrag skickas på begäran. Detta visar godkännande för F-skatt och momsregistrering

Välkommen att kontakta på 0731007723 eller info@abcfastighet.se För er som vill ha expertis, noggrannhet och erfarenhet!