Fuktbesiktning

Fuktbesiktning Dräneringsbesiktning Terrassbesiktning

Välkommen att kontakta på 0731007723 eller info@abcfastighet.se För er som vill ha expertis, noggrannhet och erfarenhet!

Fuktbesiktning av grundmurar, souterrängplan, terrass, balkong, i kök eller badrum för att åtgärda fuktrelaterade problem innan kostnader ökar mer. För dräneringsbesiktning och terrassbesiktning, se nedan. Tid för fuktbesiktning, dräneringsbesiktning eller terrassbesiktning finns inom en vecka.

  • Bedömd tidsåtgång eller fast pris kan fås per telefon eller e-post
  • Debitering sker för förberedelse, restid, besiktning, muntlig sammanfattning på plats och besiktningsprotokoll senast nästa arbetsdag. Tidsberäkning sker med avrundning uppåt till närmaste halvtimme. Debitering är 1141 kr per timme exkl. moms
  • För resa utanför Stockholms innerstad och Solna tillkommer ersättning för biltullar och parkering till självkostnad exkl. moms och bilersättning om 47 kr/mil exkl. moms
Vad har hänt här och vilken blir åtgärden?

Dräneringsbesiktning vid entreprenad

Dräneringsbesiktning säkerställer att entreprenaden blir väl utförd. Då blir vattenavledning effektiv, förhindrar strukturella skador och bevarar fastighetens värde.

Förbesiktning efter uppgrävning innan isoleringsskivor monteras. Kontroll av schaktdjup, fall i schakt, planerat arbete, eventuella hinder m.m.3423 kr exkl. moms
Förbesiktning efter montering av dräneringsrör. Kontroll av fall för dräneringsrör, dräneringsbrunn/stenkista, kommande dagvattenledningar m.m. 3423 kr exkl. moms
Besiktning när isoleringsskivor, täcklist, filterduk och filterkappa är monterade3423 kr exkl. moms
Efterbesiktning av gjorda anmärkningar står normalt entreprenören för.3423 kr exkl. moms
Rätt utfört?

Terrassbesiktning

  • Skadebesiktning vid misstanke om fuktskada
  • Förbesiktning under pågående entreprenad eller slutbesiktning
  • Bedömd tidsåtgång eller fast pris kan fås per telefon eller e-post
  • Debitering sker för förberedelse, restid, besiktning, muntlig sammanfattning på plats och besiktningsprotokoll senast nästa arbetsdag. Tidsberäkning sker med avrundning uppåt till närmaste halvtimme. Debitering är 1141 kr per timme exkl. moms
  • För resa med bil utanför Stockholms innerstad och Solna tillkommer ersättning för biltullar och parkering till självkostnad exkl. moms och bilersättning om 47 kr/mil exkl. moms

Fuktgenomslag från terrass. Varför och vad skall göras?