Fönsterbesiktning

Fönsterbesiktning Inglasningsbesiktning Fönsterskadebesiktning

Välkommen att kontakta på 0731007723 eller info@abcfastighet.se För er som vill ha expertis, noggrannhet och erfarenhet!

Fönsterbesiktning skall utföras av oberoende besiktningsman som anlitas av beställaren. Anlita aldrig någon som är rekommenderad av entreprenören. Gör alltid förbesiktningar under entreprenaden. Det är under entreprenaden som fel lättare kan rättas till. Inglasningsbesiktning skall göras innan ni slutbetalar. Tid finns inom en vecka.

  • Bedömning av underhållsåtgärder är steg ett inför eventuell renovering
  • Börja alltid med granskning av förfrågningsunderlag och offerter
  • Fönsterbesiktning vid montage av nya fönster vid entreprenad
  • Inglasningsbesiktning av nya montage vid entreprenad
  • Fönsterskadebesiktning av fönster, fönsterdörrar, balkongdörrar eller inglasningar
  • Med termodetektor lokalisera var isolerbrister, ej förväntade köldbryggor samt luftläckage finns vid fönster, dörrar och ytterväggar
Vad saknas och vad blev konsekvensen?
Vad saknas i detta fönstermontage? Vad kommer på sikt hända när en skruvmejsel försiktigt kan stickas in 12 cm i överkant på nymonterat fönster?

  • Bedömd tidsåtgång eller fast pris kan fås per telefon eller e-post
  • Debitering sker för förberedelse, restid, besiktning, muntlig sammanfattning på plats och besiktningsprotokoll senast nästa arbetsdag. Tidsberäkning sker med avrundning uppåt till närmaste halvtimme. Debitering är 1141 kr per timme exkl. moms
  • För resa med bil utanför Stockholms innerstad och Solna tillkommer ersättning för biltullar och parkering till självkostnad exkl. moms och bilersättning om 47 kr/mil exkl. moms

SBR Övriga specialister