Bostadsrättsbesiktning

Bostadsrättsbesiktning Lägenhetsbesiktning Besiktning bostadsrätt Köparbesiktning

Välkommen att kontakta på 0731007723 eller info@abcfastighet.se För er som vill ha expertis, noggrannhet och erfarenhet! Tid för besiktning finns inom en vecka.

  • Underhållsbesiktning av hyreslägenheter och bostadshus
  • Rådgivning och förbesiktning inför renovering
  • Granskning av ansökan för att renovera i bostadsrätt
  • Under pågående renovering eller slutbesiktning av lägenhet. Kriterier för besiktning är gällande branschregler Säker Vatten och Byggkeramikrådet BBV, BBR (Boverkets Byggregler), Svensk Elstandards regler för badrum, AMA Hus (Svensk Byggtjänst publikation) och Måleriföretagen / SABO:s anvisning 2015. Vitvaror ingår ej
  • För åtgärdsförslag vid lukt, fuktproblem, dålig luft eller oro för hälsopåverkan
  • Köparbesiktning för att kontrollera att utförande uppfyller Boverkets byggregler, Säker Vattens och Byggkeramikrådets branschregler. Syn görs av elinstallation och eluttag provas med uttagsprovare. Vitvaror ingår ej. Allt fler kräver besiktningsklausul i köpekontraktet för bostadsrätten
  • Med termodetektor lokalisera var isoleringsbrister, ej förväntade köldbryggor samt luftläckage finns vid fönster, dörrar och ytterväggar.
Vad ska vi göra åt detta?
Behöver vi renovera duschrummet?
  • Bedömd tidsåtgång eller fast pris kan fås per telefon eller e-post
  • Debitering sker för förberedelse, restid, besiktning, muntlig sammanfattning på plats och besiktningsprotokoll senast nästa arbetsdag. Tidsberäkning sker med avrundning uppåt till närmaste halvtimme. Debitering är 1141 kr per timme exkl. moms
  • För resa med bil utanför Stockholms innerstad och Solna tillkommer ersättning för biltullar och parkering till självkostnad exkl. moms och bilersättning om 47 kr/mil exkl. moms
Bostadsrättsbesiktning. Var rädd om ditt boende!