VVS besiktning

 • Besiktning av VVS (Värme Ventilation Sanitet) i hus eller lägenheter
 • Granskning av filmer och protokoll från stamspolningentreprenörer
 • Besiktning av renoveringar i hus och lägenheter
 • Besiktning av rörläggning i badrum innan igengjutning eller förbyggnad
 • Besiktning enligt Säker Vattens branschregler och Boverkets byggregler
 • Granskning av Intyg om Säker Vatten installation
 • Sammanställning av förfrågningsunderlag för OVK:er (Obligatoriska Ventilationskontroller) och värmeinjusteringar
 • För åtgärdsförslag vid lukt, fuktproblem, dålig luft eller oro för hälsopåverkan

Picture

 • Bedömd tidsåtgång eller fast pris kan fås per telefon eller e-post
 • Belopp är 995 kr per timme exkl. moms. Debitering sker för restid och faktisk arbetstid. Tidsberäkning sker med avrundning uppåt till närmaste halvtimme
 • För resa utanför Stockholms innerstad tillkommer ersättning för biltullar och bilkostnad om 320-560 kr exkl. moms beroende på avstånd.