VVS besiktning

  • Besiktning av VVS (Värme Ventilation Sanitet) i villor eller lägenheter
  • Granskning av filmer och protokoll från stamspolningentreprenörer
  • Besiktning av renoveringar i villor och lägenheter
  • Besiktning av rörläggning i våtrum innan igengjutning eller förbyggnad
  • Besiktning enligt Säker Vattens branschregler och Boverkets byggregler
  • Sammanställning av förfrågningsunderlag för OVK:er (Obligatoriska Ventilationskontroller) och värmeinjusteringar
  • För åtgärdsförslag vid lukt, fuktproblem, dålig luft eller oro för hälsopåverkan

Picture

  • Debitering sker för förberedelse, restid, besiktning, muntlig sammanfattning på plats och besiktningsprotokoll senast nästa arbetsdag. Tidsberäkning sker med avrundning uppåt till närmaste halvtimme. Debitering är 1061 kr per timme exkl. moms. Ersättning för resa tillkommer enligt nedan
  • För resa med bil utanför Stockholms innerstad och Solna tillkommer ersättning för biltullar och parkering till självkostnad exkl. moms och bilersättning om 44 kr/mil exkl. moms