Väggbesiktning

Besiktning av väggar
  • Besiktning av vägg/-ar i lägenhet för att avgöra om den/de är bärande
  • Bedömning av vidare åtgärder som avväxling, typ av avväxling, bygganmälan etc.
  • Anvisning om vad som skall vara med i underlag från behörig byggnadskonstruktör när väggen är bärande
  • Uppdraget täcks av ansvarsförsäkring utfärdad av If
  • Uppdraget inkluderar förberedelse med sökning och granskning av stom- och planlösningsritningar, resa, besiktning på plats, muntlig genomgång på plats och besiktningsprotokoll senast nästa arbetsdag.

 

Picture

  • För uppdraget är beloppet 6125 kr inkl. moms. För platser utanför Stockholms innerstad tillkommer ersättning för bilkostnad och biltullar om 300-600 kr inkl. moms beroende på avstånd.