Väggbesiktning

Besiktning av väggar i flerbostadshus
  • Besiktning av vägg/-ar i lägenhet för att avgöra om den/de är bärande
  • Bedömning av vidare åtgärder som avväxling, typ av avväxling, bygganmälan etc.
  • Anvisning om vad som skall vara med i underlag från behörig byggnadskonstruktör när väggen är bärande
  • Besiktning av monterade avväxlingar innan dessa byggs igen
  • Uppdraget täcks av ansvarsförsäkring utfärdad av If

 

Picture

  • Uppdragets fasta debitering är totalt fem och en halv timmar. Denna tid inkluderar förberedelse med bl.a. sökning och granskning av stom- och planlösningsritningar, resa, besiktning, muntlig sammanfattning på plats och besiktningsprotokoll senast nästa arbetsdag.
  • Debitering är 1061 kr per timme exkl. moms.
  • För resa med bil utanför Stockholms innerstad och Solna tillkommer ersättning för biltullar och parkering till självkostnad exkl. moms och bilersättning om 44 kr/mil exkl. moms