Väggbesiktning

Besiktning av väggar
  • Besiktning av vägg i lägenhet för att avgöra om den är bärande
  • Besiktning och rådgivning inför håltagning i bärande vägg
  • Bedömning av vidare åtgärder som avväxling, typ av avväxling, bygganmälan etc.
  • Granskning av stom- och planlösningsritningar
  • Anvisning om vad som skall vara med i underlag från behörig byggnadskonstruktör när väggen är bärande
  • Uppdraget inkluderar förberedelse, granskning av ritningar, resa, besiktning på plats, muntlig genomgång på plats och besiktningsprotokoll senast nästa arbetsdag.

 

Picture

  • För väggbesiktning tar vi fem timmar á 1225 kr inkl. moms. För platser utanför Stockholms innerstad tillkommer ersättning för bilkostnad och biltullar om 300-600 kr inkl. moms beroende på avstånd.