Skadebesiktning

Besiktning av misstänkta skador i badrum, kök, på altan, terrass eller balkong
  • Bedömning av omfattning och skadeorsak
  • Protokoll för försäkringsbolag med skadebeskrivning, åtgärdsförslag och bilder fås senast nästa arbetsdag
  • Uppdraget inkluderar förberedelse med granskning av tidigare besiktningsprotokoll, bilder eller ritningar, resa, besiktning på plats, muntlig genomgång på plats och besiktningsprotokoll senast nästa arbetsdag.

 

Picture

  • För uppdraget är beloppet 6125 kr inkl. moms. För platser utanför Stockholms innerstad tillkommer ersättning för bilkostnad och biltullar om 300-600 kr inkl. moms beroende på avstånd.