Besiktning lokal Besiktningsman lokal

 
  • Besiktning av lokaler vid in- eller avflyttning
  • Vid misstänkta skador. Bedömning av omfattning och skadeorsak. Protokoll för försäkringsbolag med skadebeskrivning, åtgärdsförslag och bilder fås senast nästa arbetsdag
  • Förbesiktning av rörläggning under renovering innan denna gjuts igen eller byggs för
  • Förbesiktning av tätskikt i duschrum under renovering innan ytskikt monteras
  • Slutbesiktning av renovering i lokal
  • Underhållsbesiktning

 

Picture

  • Debitering sker för förberedelse, restid, besiktning, muntlig sammanfattning på plats och besiktningsprotokoll senast nästa arbetsdag. Tidsberäkning sker med avrundning uppåt till närmaste halvtimme. Debitering är 1061 kr per timme exkl. moms. Ersättning för resa tillkommer enligt nedan
  • För resa med bil utanför Stockholms innerstad och Solna tillkommer ersättning för biltullar och parkering till självkostnad exkl. moms och bilersättning om 44 kr/mil exkl. moms