Köksbesiktning

Besiktning av kök i lägenheter och villor
  • Slutbetala inte renoveringen förrän slutbesiktning är gjord!
  • Försäkringsbolagen ställer krav på att VVS-installationer är utförda enligt de branschregler som gällde vid installationstillfället för att försäkring ska gälla fullt ut
  • För att kontrollera att utförande uppfyller Boverkets byggregler och Säker Vattens branschregler. Syn görs av elinstallation, eluttag och jordfelsbrytare provas med uttagsprovare och utförande av inredningsdetaljer kontrolleras. Vitvaror ingår ej i besiktningen.
  • Besiktning av skada i kök

 

Picture

  • Besiktningar till fasta totalbelopp inkluderar förberedelse, besiktning, muntlig sammanfattning på plats och besiktningsprotokoll senast nästa dag. Ersättning för resa tillkommer enligt nedan.
  • Förbesiktning av rörläggning och ventilation i kök under pågående renovering 3700 kr inkl. moms per styck
  • Status- eller slutbesiktning av kök 5200 kr inkl. moms per styck
  • Status- eller slutbesiktning av badrum och kök 8400 kr inkl. moms för båda vid ett tillfälle
  • Efterbesiktning av gjorda anmärkningar som är åtgärdade i kök 3700 kr inkl. moms per styck
  • För resa utanför Stockholms innerstad tillkommer ersättning för restid, biltullar och bilkostnad om 400-700 kr inkl. moms beroende på avstånd.