Köksbesiktning

Besiktning av kök i lägenheter och villor
 • Förbesiktning av rördragning innan denna gjuts igen eller byggs för. Samtidigt kontrolleras ventilationen
 • Slutbetala inte renoveringen förrän slutbesiktning är gjord!
 • Försäkringsbolagen ställer krav på att VVS-installationer är utförda enligt de branschregler som gällde vid installationstillfället för att försäkring ska gälla fullt ut
 • För att kontrollera att utförande uppfyller Boverkets byggregler och Säker Vattens branschregler. Syn görs av elinstallation, eluttag och jordfelsbrytare provas med uttagsprovare och utförande av inredningsdetaljer kontrolleras. Vitvaror ingår ej i besiktningen.
 • Besiktning av skada i kök

 

Picture

 • Uppdragets antal timmar inkluderar förberedelse, resa, besiktning, muntlig sammanfattning på plats och besiktningsprotokoll senast nästa arbetsdag.
 • Förbesiktning av rörläggning och ventilation i kök under pågående renovering. Uppdragets fasta debitering är totalt tre timmar
 • Status- eller slutbesiktning av kök. Uppdragets fasta debitering är totalt fyra och en halv timmar
 • Status- eller slutbesiktning av badrum och kök vid ett tillfälle. Uppdragets fasta debitering är totalt sex timmar
 • Efterbesiktning av gjorda anmärkningar som är åtgärdade i kök. Uppdragets fasta debitering är totalt tre timmar
 • Debitering är 1061 kr per timme exkl. moms. För resa med bil utanför Stockholms innerstad och Solna tillkommer ersättning för biltullar och parkering till självkostnad exkl. moms och bilersättning om 44 kr/mil exkl. moms