Köksbesiktning

Besiktning av kök i lägenheter och villor
  • Slutbetala inte renoveringen förrän slutbesiktning är gjord!
  • Försäkringsbolagen ställer krav på att VVS-installationer är utförda enligt de branschregler som gällde vid installationstillfället för att försäkring ska gälla fullt ut
  • För att kontrollera att utförande uppfyller Boverkets byggregler och Säker Vattens branschregler. Syn görs av elinstallation, eluttag provas med uttagsprovare och utförande av inredningsdetaljer kontrolleras

 

Picture

  • Besiktningar till fasta totalbelopp inkluderar förberedelse, besiktning, muntlig sammanfattning på plats och besiktningsprotokoll senast nästa dag. Ersättning för resa tillkommer enligt nedan.
  • Förbesiktning av rörläggning och ventilation i kök under pågående renovering 3100 kr inkl. moms per styck
  • Status- eller slutbesiktning av kök 4100 kr inkl. moms per styck
  • Status- eller slutbesiktning av badrum och kök 6200 kr inkl. moms för båda vid ett tillfälle
  • Efterbesiktning av gjorda anmärkningar som är åtgärdade i kök 2600 kr inkl. moms per styck
  • För resa utanför Stockholms innerstad tillkommer ersättning för restid, biltullar och bilkostnad om 300-600 kr inkl. moms beroende på avstånd.