Fuktbesiktning

Besiktning av misstänkta fuktskador i grundmurar, souterrängplan, kök, badrum, altan eller terrass
  • Bedömning av omfattning och skadeorsak
  • Protokoll för försäkringsbolag med skadebeskrivning, åtgärdsförslag och bilder fås senast nästa arbetsdag
  • Uppdraget inkluderar förberedelse med granskning av tidigare besiktningsprotokoll, bilder eller ritningar, resa, besiktning på plats, muntlig genomgång på plats och besiktningsprotokoll senast nästa arbetsdag.

 

Picture

  • Bedömd tidsåtgång eller fast pris kan fås per telefon eller e-post
  • Belopp är 995 kr per timme exkl. moms. Debitering sker för restid och faktisk arbetstid. Tidsberäkning sker med avrundning uppåt till närmaste halvtimme
  • För resa utanför Stockholms innerstad tillkommer ersättning för biltullar och bilkostnad om 320-560 kr exkl. moms beroende på avstånd.