Fuktbesiktning

Besiktning av misstänkta fuktskador i kök, badrum, altan, balkong eller terrass
  • Bedömning av omfattning och skadeorsak
  • Protokoll för försäkringsbolag med skadebeskrivning, åtgärdsförslag och bilder fås senast nästa arbetsdag
  • Rådgivning och åtgärdsförslag vid fuktskada i grundmurar, fasader, väggar, badrum, kök etc.

 

Picture

  • Tidsåtgång för fukt- och skadebesiktningar brukar vara fem till sex timmar per gång och inkluderar förberedelse, restid, besiktning, rådgivning på plats och besiktningsprotokoll med rekommenderade åtgärder senast nästa arbetsdag
  • Belopp för fukt- och skadebesiktning är 980 kr per timme exkl. moms. Debitering sker för restid och faktisk arbetstid. Tidsberäkning sker med avrundning uppåt till närmaste halvtimme
  • För resa utanför Stockholms innerstad tillkommer ersättning för biltullar och bilkostnad om 240-480 kr exkl. moms beroende på avstånd.