Fuktbesiktning Skadebesiktning

Besiktning av misstänkta fuktskador i grundmurar, souterrängplan, kök, badrum, altan eller terrass
  • Bedömning av omfattning och skadeorsak
  • Protokoll för försäkringsbolag med skadebeskrivning, åtgärdsförslag och bilder fås senast nästa arbetsdag

 

Picture

  • Debitering sker för förberedelse, restid, besiktning, muntlig sammanfattning på plats och besiktningsprotokoll senast nästa arbetsdag. Tidsberäkning sker med avrundning uppåt till närmaste halvtimme. Debitering är 1061 kr per timme exkl. moms. Ersättning för resa tillkommer enligt nedan
  • För resa utanför Stockholms innerstad och Solna tillkommer ersättning för biltullar och parkering till självkostnad exkl. moms och bilersättning om 44 kr/mil exkl. moms