Fönsterbesiktning

  • Besiktning av nya fönster vid entreprenad
  • Besiktning av skador på fönster, fönsterdörrar eller balkongdörrar
  • Bedömning av underhållsåtgärder
  • Granskning av förfrågningsunderlag och offerter

Picture

  • Debitering sker för förberedelse, restid, besiktning, muntlig sammanfattning på plats och besiktningsprotokoll senast nästa arbetsdag. Tidsberäkning sker med avrundning uppåt till närmaste halvtimme. Debitering är 1061 kr per timme exkl. moms. Ersättning för resa tillkommer enligt nedan
  • För resa med bil utanför Stockholms innerstad och Solna tillkommer ersättning för biltullar och parkering till självkostnad exkl. moms och bilersättning om 44 kr/mil exkl. moms
Klicka här för att komma till våra kontaktuppgifter