Brf besiktning

  • Fuktbesiktning
  • Skadebesiktning
  • Fönsterbesiktning
  • VVS-besiktning i lägenheter
  • Besiktning av renoveringar i lägenheter

Teknisk konsult

  • Granskning av förfrågningsunderlag och offerter
  • Sammanställning av förfrågningsunderlag för OVK:er (Obligatoriska Ventilationskontroller) och värmeinjusteringar
  • För åtgärdsförslag vid lukt, fuktproblem, dålig luft eller oro för hälsopåverkan

Picture

  • Belopp är 980 kr per timme exkl. moms. Debitering sker för restid och faktisk arbetstid. Tidsberäkning sker med avrundning uppåt till närmaste halvtimme
  • För resa utanför Stockholms innerstad tillkommer ersättning för biltullar och bilkostnad om 240-480 kr exkl. moms beroende på avstånd.
Klicka här för att komma till våra kontaktuppgifter