Bostadsrätt statusbesiktning lägenhet underhållsbesiktning

Besiktning av bostadsrätter, hyreslägenheter och bostadshus
  • Underhållsbesiktning av hyreslägenheter och bostadshus
  • Granskning av ansökning för att renovera i bostadsrätt
  • Under pågående renovering eller slutbesiktning av lägenhet. Kriterier för besiktning är gällande branschregler Säker Vatten och Byggkeramikrådet BBV, BBR (Boverkets Byggregler), Svensk Elstandards regler för badrum, AMA Hus (Svensk Byggtjänst publikation) och Måleriföretagen / SABO:s anvisning 2015. Vitvaror ingår ej.
  • För åtgärdsförslag vid lukt, fuktproblem, dålig luft eller oro för hälsopåverkan
  • Allt fler kräver besiktningsklausul i köpekontraktet för bostadsrätten. Muntlig genomgång görs på plats i slutet av besiktningen. Protokoll erhålles senast dagen efter besiktningen
  • Vid köp för att kontrollera att utförande uppfyller Boverkets byggregler, Säker Vattens och Byggkeramikrådets branschregler. Syn görs av elinstallation och eluttag provas med uttagsprovare. Vitvaror ingår ej.

Picture

  • Bedömd tidsåtgång eller fast pris kan fås per telefon eller e-post
  • Uppdragets antal timmar inkluderar förberedelse, resa, besiktning, muntlig sammanfattning på plats och besiktningsprotokoll senast nästa arbetsdag. Tidsberäkning sker med avrundning uppåt till närmaste halvtimme. Debitering är 1018 kr per timme exkl. moms. Ersättning för resa tillkommer enligt nedan
  • För resa med bil utanför Stockholms innerstad och Solna tillkommer ersättning för biltullar och parkering till självkostnad exkl. moms och bilersättning om 41 kr/mil exkl. moms