Bostadsrättsbesiktning statusbesiktning lägenhet

Besiktning av bostadsrätter
  • Allt fler kräver besiktningsklausul i köpekontraktet för bostadsrätten
  • Vid köp för att kontrollera att utförande uppfyller Boverkets byggregler och Säker Vattens, Byggkeramikrådets (BKR) eller Svensk Våtrumskontrolls (GVK) branschregler. Syn görs av elinstallation och eluttag provas med uttagsprovare
  • Muntlig genomgång på plats i slutet av besiktningen.

Picture

  • Köpar- eller statusbesiktningar till fasta totalbelopp inkluderar förberedelse, besiktning, muntlig sammanfattning på plats och besiktningsprotokoll senast nästa dag. Ersättning för resa tillkommer enligt nedan
  • Totalbelopp för köpar- eller statusbesiktning av bostadsrätt lämnas per e-post eller telefon och är 4500-8000 kr inkl. moms beroende på antal badrum och rum i bostadsrätten
  • För resa utanför Stockholms innerstad tillkommer ersättning för restid, biltullar och bilkostnad om 300-600 kr inkl. moms beroende på avstånd.