Badrumsbesiktning

Besiktning av badrum, duschrum, WC-rum eller tvättstuga
 • Besiktning av rördragning i golv innan denna gjuts igen och på väggar innan den byggs för är den absolut viktigaste.
 • Tätskiktsbesiktningen, innan klinker och kakel monteras, är den näst viktigaste.
 • Försäkringsbolagen ställer krav på att VVS-installationer är utförda enligt de branschregler som gällde vid installationstillfället för att försäkring ska gälla fullt ut.
 • För att kontrollera att utförande uppfyller Boverkets byggregler och Säker Vattens, Byggkeramikrådets (BKR) eller Svensk Våtrumskontrolls (GVK) branschregler samt Svensk Elstandards regler för badrum. Vitvaror ingår ej i besiktningen.
 • Betala endast för arbete som är utan anmärkning vid besiktning!
 • Besiktning av skada i badrum

 

Picture

 • Besiktningar till fasta totalbelopp inkluderar förberedelse, besiktning, muntlig sammanfattning på plats och besiktningsprotokoll senast nästa dag. Ersättning för resa tillkommer enligt nedan.
 • Besiktning av rördragning i golv innan igengjutning i badrum, duschrum, WC-rum eller tvättstuga 3700 kr inkl. moms per styck.
 • Besiktning av tätskikt under renovering av badrum, duschrum, WC-rum eller tvättstuga 3700 kr inkl. moms per styck.
 • Slutbesiktning efter renovering eller statusbesiktning av badrum, duschrum, WC-rum eller tvättstuga 4700 kr inkl. moms per styck.
 • Slutbesiktning efter renovering av badrum och kök eller två badrum 8400 kr inkl. moms för två utrymmen vid ett tillfälle.
 • Efterbesiktning av gjorda anmärkningar som är åtgärdade i badrum, duschrum, WC-rum eller tvättstuga 3700 kr inkl. moms per styck.
 • För resa utanför Stockholms innerstad tillkommer ersättning för restid, biltullar och bilkostnad om 400-700 kr inkl. moms beroende på avstånd.