Badrumsbesiktning

Besiktning av badrum, duschrum, WC-rum eller tvättstuga
 • Rådgivning och förbesiktning innan beställning av renovering. Viktig om du inte är van att beställa entreprenader.
 • Besiktning av rördragning i golv innan denna gjuts igen och på väggar innan den byggs för är den absolut viktigaste.
 • Tätskiktsbesiktningen, innan klinker och kakel monteras, är den näst viktigaste.
 • Försäkringsbolagen ställer krav på att VVS-installationer är utförda enligt de branschregler som gällde vid installationstillfället för att försäkring ska gälla fullt ut.
 • För att kontrollera att utförande uppfyller Boverkets byggregler, Säker Vattens och Byggkeramikrådets branschregler samt Svensk Elstandards regler för badrum. Vitvaror ingår ej i besiktningen.
 • Betala endast för arbete som är utan anmärkning vid besiktning!
 • Besiktning av skada i badrum

 

Picture

 • Uppdragets antal timmar inkluderar förberedelse, resa, besiktning, muntlig sammanfattning på plats och besiktningsprotokoll senast nästa arbetsdag.
 • Rådgivning och förbesiktning innan beställning av renovering. Uppdragets fasta debitering är totalt tre timmar
 • Besiktning av rördragning i golv innan igengjutning eller förbyggnad i badrum, duschrum, WC-rum eller tvättstuga. Uppdragets fasta debitering är totalt tre timmar
 • Besiktning av tätskikt under renovering av badrum, duschrum, WC-rum eller tvättstuga. Uppdragets fasta debitering är totalt tre timmar
 • Slutbesiktning efter renovering eller statusbesiktning av badrum, duschrum, WC-rum eller tvättstuga. Uppdragets fasta debitering är totalt fyra timmar
 • Slutbesiktning efter renovering av badrum och kök eller två badrum. Uppdragets fasta debitering är totalt sex timmar vid ett tillfälle
 • Efterbesiktning av gjorda anmärkningar som är åtgärdade i badrum, duschrum, WC-rum eller tvättstuga. Uppdragets fasta debitering är totalt tre timmar
 • Debitering är 1061 kr per timme exkl. moms. För resa med bil utanför Stockholms innerstad och Solna tillkommer ersättning för biltullar och parkering till självkostnad exkl. moms och bilersättning om 44 kr/mil exkl. moms